vrijdag 21 september 2012

Openingstijden + aanwezigheid van kunstenaars

STROOM 

Opening 7 Oktober 14 uur 


Expositiedata: 7 t/m 28 oktober 2012
Openingstijden: 12.00 - 16.30 uur


07 okt            Opening 14h  
08 okt            Julia Boix-Vives  
09 okt            Wiel Wiersma  
10 okt            Hans Kuijs  
11 okt             Roosje Chini + Pollie Gregoor  
12 okt            Isabelle Linotte + Eline 't Sant  
13 okt            Eline t Sant  
14 okt            Rianne Schaaf + Paul Reker  
15 okt            Kees de Jong + Marco Wit  
16 okt            Wiel Wiersma  
17 okt            Werner Klompen + Marco Wit  
18 okt            Roosje Chini + Pollie Gregoor  
19 okt            Theo van Keulen
20 okt            Hans Kuijs  
21 okt            Rianne Schaaf + Paul Reker  
22 okt            Zjuul Devens  
23 okt            Theo van Keulen  
24 okt            Joke van de Laar  
25 okt            Kees de Jong + Marco Wit  
26 okt            Jan Vosters  
27 okt            Julia Boix-Vives  
28 okt            Werner Klompen + Marco Wit 

 

donderdag 20 september 2012

Stroom Teksten werken


///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Lilia Scheerder/// 

Met het werk dat is ontstaan wil ik een eenheid creëren tussen kunst en ruimte, een interventie die toch onderdeel is van de verstilde chaos in de kelder.
Als uitgangspunt nam ik het lopende project “Art In Shining Armour” waarin ik de kunstenaar tot ridder verhef met muziekinstrumenten van metaal.

Na een performance zal het object in de kelder blijven staan. (of hangen)
Ook ziet u een ets waarin verschillende elementen van de mijn en het werk samenkomen. Deze wordt op niet -traditionele wijze tentoongesteld. 


///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

Jean-Michel Crapanzano

Mijn werk/installatie “ Invisible empire : psychotronic landscape” is een poging om alle stromingen te verbinden. Stromingen van tijden, stromingen van media’s en informaties, stromingen van propaganda’s en stromingen van onze “multi-dimensionaliteit”.
Menselijk gedragen en gedachten zijn door verschillende stromingen beïnvloed : politiek, religieuze en filosofische achtergrond. Mijn rol als kunstenaar is om te proberen om deze onzichtbaar links te ontwikkelen en te laten zien.


///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

///Rianne Schaaf/Paul Reker///

De inspiratie laat zich op dit moment het beste kort samenvatten:

Onze gedachtestromen landinwaarts tussen jou en mij, onze werkelijkheid. Een stroom die bij het stilstaan, als vanzelf veranderd.

Het werk met de parachutes heeft voorlopig als titel en omschrijving: Floating Florid Flymates. Actionmannen zeilen naar beneden. Waar fantasie de werkelijkheid tegenkomt.
Ze hangen boven en naast elkaar als een beeld. De onderkant van de schijven zijn geverfd in de primaire kleuren met zwart en vooral wit.

Het laatste beeld is een vlaggendoek van 350 x 250 cm. Op dit doek zie je een libelle met in zand getekende libellenvleugels. Dit doek willen we horizontaal laten zweven in de toegewezen kuil. Omgeving en onze toevoeging worden één. De beeld libelle gaat met de stroom mee of vliegt tegendraads.


///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

///Ben van Kollenburg///

'Kortsluiting'

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

///Hans Kuijs///  

De Droomstroom
Droomstroom geeft processtappen aan die elders zijn omschreven; in het hoofd, hart, en ziel.
Droomstroom is de waan van de dag, waarin de energieën van macht, hoop en medemenselijkheid hun gevecht aangaan, om uiteindelijk het beeld van liefde te kunnen tonen.

Droomstroom wil zich tonen als:
voorbereiding die vooraf gaat aan een proces.
een proces of actie.
een alternatief proces of actie.
een handeling die niet is geautomatiseerd.

Wandinstallatie  
Materiaal: olieverf op doek, houtskool op doek, papier-maché, pur

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

///Wiel Wiersma///
 
De Eindhovense kunstenaar is geen uitbundig colorist, hij werkt veelal in sobere aardkleuren en stoffige grijzen. Maar dan is daar het licht dat hij uitgiet over zijn onderwerp waardoor alles verandert. De ene keer doet hij dat met de brede zwaai van het paletmes, op een ander moment terughoudend met dunne, bijna transparant opgebrachte verf. Maar voor welke manier hij ook kiest, in alle gevallen komen zijn landschappen erdoor tot leven, worden zijn interieurs - vaak zijn atelier maar ook dikwijls verlaten kamers - tot geheimzinnige plaatsen, mythische oorden waar ooit het verleden verborgen ligt of waar elk moment zich een dramatische handeling kan afspelen. De schilder laat het moment zien tussen die gebeurtenissen, het “blauwe uur” waarin even alles stil is.
Het licht dat er door de ramen binnenvalt geeft de voorwerpen, die van dichtbij volstrekt vormloos lijken, hun contouren terug wanneer je bereid bent een stap terug te doen. Wiel Wiersma dwingt de toeschouwer letterlijk afstand te nemen van zijn werk want pas dan wordt duidelijk hoe scherp de kunstenaar zijn wereld ziet. Stoelen, tafels, vloeren en muren krijgen een nieuwe dimensie in het licht dat Wiersma erover laat schijnen. De ene keer is dat licht fel en bijna oogverblindend, de andere keer gefilterd door het stof dat opdwarrelt van versleten meubilair.
Materiaal: olieverf op doek

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

///Werner Klompen///

De seizoenen tussen de antimaterie en de materie . 

Zo is stroom vergelijkbaar met de creatie-energie en die hebben op zich geen functie , iets wat nogal vreemd klinkt .
Het is slechts de apparatuur die aangesloten wordt op het stroomnet die stroom een functie toe deelt , of het schilderij dat de creatieve-energie vorm geeft .
Maar zonder deze ontwikkeling , energiebron , zou zoiets als de mijnen Beringen niet hebben kunnen bestaan .
De symbiose en transformatie die je als kunstenaar kan aangaan met de creatieve-energie , inspiratie op zoek naar ontwikkeling in beeldvorming is ook een vergelijkbaar proces , stroming .
De inspiratie dat het gegeven stroom geen functie meer heeft in het stroomhuis mijn Beringen en de materie in pensioen is gegaan zorgt voor de aanwezigheid van een nieuwe energiebron namelijk de creatieve. .
Het begrijpen van de schoonheid hiervan is dan ook van zelfsprekend .
Wat achter blijft , opgenomen wordt, doelloos , gehavend , in proces is en transformeert , waar vergankelijkheid al aanwezig is; daar ontstaat ruimte .

ijzer-oxidatie en aqrilverf op linoleum .

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

///Theo van Keulen///
 
Installatie 1
Wand van kartonnen dozen een soort archief met een jaartal als opgedrukt, het verbeeld de mijnongelukken die in de loop van jaren zijn gebeurd.

Installatie 2
Tiental vuisthamers en ceramische handen op de vloer, het symboliseert het zware werk van de mijnwerker. 
  
///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

///Marco Wit///

In mijn werk komen de werelden van commercie,industrie en [exotische] voertuigen samen,en wel op zo'n manier dat het soms moeilijk te herkennen is als 'kunst'.
Het thema stroom is in alle drie dezer inspiratiebronnen terug te vinden,maar stroom staat voor mij vooral voor energie,snelheid en bedrijvigheid.
Los van romantiek,afstandelijk in uiterlijk maar daardoor zuiver.
Zo omschrijf ik de kunstwerken die ik maak.
Een uitgelezen kans om mijn werken in een ruimte als de turbinehal van het mijnmuseum te mogen aanschouwen, daar zijn ze werkelijk 'thuis'.

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Isabelle Linotte///  

Notre société génère et entretient différents courants. Notamment, la surconsommation. Il sagit bien sûr de la surconsommation alimentaire qui produit beaucoup de déchets mais aussi de la surconsommation des êtres humains et leurs dérives : prostitution forcée, trafics en tous genres, exploitation de main dœuvre bon marchéetc.
Cette machine à hacher la viande en est le symbole

Onze maatschappij genereert en houdt onder verschillende STROMEN. Met name de oververbruik. Natuurlijk gaat er over de voedings-oververbruik die veel afvallen produceert maar ook de oververbruik van de mensen en hun op drijven : gedwongen prostitutie, handelen van alle soorten, uitbuiting van goedkope arbeidskrachtenenz.
Dit gehaktmolen is het symbool daarvan.

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Kees de Jong/// 
 
STROOM: Voordat de stroom uit de generator komt was er de stroom kolen van de koolmijnen naar de centrales.
De kolen werden veelal vervoerd met spoorwagons.
Deze wezenlijke wagons raakten soms beschadigd en moesten dus worden gerepareerd.
De reparatie-informatie (t.b.v. spoorwegwerkplaatsen) werd op plakbriefjes genoteerd en opgeborgen in de zogenaamde plakbriefkastjes.
Deze universele plakbriefkastjes zijn een wezenlijk onderdeel in het proces van kolen tot stroom.

84 Plakbriefkastjes (NL/B), Cadre à etiquettes (F), Zettelhalter (D),
Label rack (GB), Card rack (USA), Portaetichette (I),
Marco para etiquettas (ES), Tarjetero para vagones (ES SA)
Plakbriefkastjes vond ik tijdens ontdekkingstochten in Nederland, Belgie en Duitsland op verlaten en in gebruik zijnde spoorwagons, geen één het zelfde, maar wel met één globale functie.

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Julia Boix-Vives///
 
Op slag verliefd op de steenberg : een reusachtige tepel die zich naakt opricht tegen de kolossale grijze gebouwen van de mijn.
Ik stel mij een happening voor op de steile en gladde hellingen van deze berg die symbool staat voor de lange en noeste arbeid van de mijnwerkers. Ik zou graag de reusachtige pop Miranda over een parcours daarop gedragen zien worden door een nieuwe, jonge generatie en zo een sterke visueel beeld creëren dat van ver buiten het terrein van de mijn zichtbaar is.
De ledematen, uit hun verband gerukt en overal verspreid, worden vervolgens door de performers weer bij elkaar gezocht om daarmee het lichaam van de pop weer samen te stellen, waarna ze in liggend positie in trage processie over de weg wordt gedragen.
Het hele gebeuren wordt gefilmd en gefotografeerd.
In de elektriciteitszaal zal 'Miranda de reuzin' wordt gepresenteerd, liggend op een hangmat. De maagdelijk witte stoffen bedekking van de pop vormt een sterk contrast met deze verlaten ruimte. De video van deze happening, die in een eindeloze loop wordt getoond, maakt integraal deel uit van deze installatie. 
Via dit werk zie ik een kentering in de geschiedenis van de mijn, met de pop als een soort geest, een voor de mijnwerkers welwillende schutspatroon, de Heilige Barbara. Het is een energetische ervaring die in relatie staat tot deze plek en de scheppende kracht van toekomstige avonturen die het doordringt ...


Coup de cœur pour le terril : téton vert géant se dressant nu, contre les immenses bâtiments gris de la mine.
J'ai imaginé un happening sur les pentes raides et lisses de cette montagne symbole du long et dur labeur des mineurs.
Je souhaite faire parcourir portée par la jeune génération, la poupée géante Miranda et créer ainsi une image forte visible de très loin au delà du terrain de la mine.
Les membres dispersés, désarticulés sont ensuite rassemblés par les performeurs, ils reconstituent le corps de la poupée et la porte sur le chemin en position allongé dans une procession lente.
La performance pourrait être organisée pour le finissage de l'exposition Stroom.

Dans la salle d'électricité Miranda la géante est allongée les yeux fermés dans un hamac suspendu par un système de cordes créant une dynamique fascinante dans l'espace.
Le tissu blanc immaculé de la poupée contraste dans ce lieu désaffecté.
Les cheveux sont fait de sac plastiques de récupération.

Le document vidéo présenté en boucle fait parti intégrante de l'installation.
C'est une animation créée specialement pour cette occasion qui relate avec humour le projet de procession-performance.

Dans ce travail, je voit une mise en abime l'histoire de la mine, la poupée devient  une sorte d'esprit, La Sainte Barbe bienveillante pour des mineurs.
C'est une expérience énergétique en relation avec le lieu et ce qu'y l'habite un courant initiateur de futures aventures...

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Jan Vosters/// 

Mijnschachten diep onder de grond en wolken ver daarboven.
Op het eerste gezicht een enorme tegenstelling. Toch bestaat er wel degelijk een overeenkomst.
De enorme bedrijvigheid ondergronds en het steeds in beweging zijn van het luchtruim bovengronds.
Maar het werk nog sterkere overeenkomsten, zoals de "zwaarte"van de mijn en de "zwaarte"van een zo'n "luchtige" vorm als een wolk. Het coloriet met zijn zwarten en zijn grijzen lijkt dit nog eens extra te onderstrepen.

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Joke van de Laar///

Op zoek naar lichtdoorlatendheid en transparantie ben ik gekomen
tot het opbouwen in verschillende fases van gesloten ruimtes
Ik bewerk deze ruimtes met glas en doorzichtige foto"s en
sluit af met deurtjes,zo kom ik bij een "omsloten open ruimte"
Omdat het mogelijk is de gesloten ruimte te openen,symboliseert het
de overgang van donker naar licht,of andersom

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Zjuul Devens/// 

Dode dansende bijtjes op ronde schijven met een doorsnede van ±30cm. Vergankelijkheid van grote industrie versus vergankelijkheid van leven.

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Eline 'T Sant ///

Antropologie en archeologie hebben Eline ‘t Sant steeds gefascineerd: het primitieve, de zuiverheid van de materialen en de menselijke essentie. Haar reizen zijn een zoektocht naar steeds nieuwe, bruikbare materialen.
De anatomie van de verdichting – de verbeelding, verpakt en verzonden - zo verwijzen de assemblages naar de eeuwige tegenstelling tussen leven en dood. Balanceren tussen schepping en wederopstanding. De assemblages zijn geen gegeven wel het resultaat van een creatief proces, parallel met de nobele tradities van de dodencultus eigen aan primitieve gemeenschappen. Ze vertonen een sterk animistische inslag, dragen iets bezwerends in zich en leggen de littekens van een ritueel verleden bloot.
De relatie tussen heden en verleden, tussen de kracht van het leven en de breekbaarheid van de objecten die ze reanimeert, de eeuwenoude gebruiken om te bewaren, te verpakken en in te wikkelen voor een ander bestaan. Er is een lijn die dood en leven verbindt. 

///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///TEKSTEN///WERKEN///STROOM///

/// Roosje Chini & Pollie Gregoor///

stroomopwaarts

Prauwen en kajaks spelen wel vaker een hoofdrol in het solowerk èn de gezamenlijke projecten van roosje chini en pollie gregoor.
Wat de voor deze tentoonstelling geconcipieerde installatie stroomopwaartsbijzonder maakt, is dat de vele boot-vormen ervan even gevarieerd zijn als de materialen waaruit ze zijn opgebouwd : gesprokkelde vindspullen van een leven lang trektochten langs Europese wegen en bergpaden.
Zo worden ze symbool en erfenis van de nomadische levenswandel van de stroom migranten uit alle windstreken die de Limburgse mijnregio niet enkel welvaart bracht, maar ook een multiculturele samenleving, lang voor er van een verenigd Europa sprake was, en meteen ook metafoor voor de eigen kleine geschiedenis van twee mijnwerkerskinderen.